دسته دکوراسیون داخلی

روانشناسی رنگ در طراحی

روانشناسی رنگ
استفاده متفکرانه از رنگ می‌تواند هویت یکپارچه برند ایجاد کند، احساسات مطلوب را به وجود آورد، تجربیات مشتری را هدایت کند و در نهایت تصمیمات خرید را راه‌اندازی کند، اتصال قوی‌تری بین برند و مشتریانش فراهم می‌کند.