دسته ویلا

ویلاسازی توسط شرکت کارمانی به فرآیند طراحی، ساخت و تجهیز ویلای مسکونی یا تجاری اشاره دارد. این فرایند شامل مراحل مختلفی از جمله برنامه‌ریزی، طراحی معماری، انتخاب مواد و تجهیزات، ساخت و نهایتا تحویل ویلا به مشتری می‌شود. شرکت کارمانی در این زمینه به عنوان یکی از متخصصان معتبر و مورد اعتماد شناخته شده است.