قیمت طراحی معماری و دکوراسیون داخلی در شرکت کارمانی

قیمت طراحی معماری و دکوراسیون داخلی با توجه به متراژ کار ، کلیات و جزئیات طرح، دیتایلها و خواسته های کارفرما محاسبه و اعلام می گردد، که قاعدتاً قیمت طراحی در جلسه معارفه با توجه به تبادل اطلاعات و خواسته های کارفرما مشخص و اعلام می گردد.

قیمت اجرا :

– شرکت کارمانی قراردادهای خود را به صورت پیمان مدیریت منعقد می نماید که قراردادهای دکوراسیون داخلی با توجه به حجم کار و نوع خدمات ارائه شده از ۱۵ تا ۲۵ درصد قابل توافق و مذاکره می باشد.

– در قراردادهای پیمان مدیریت مسئولیت اجرای پروژه به عهده شرکت کارمانی و کلیه هزینه ها به عهده کارفرما می باشد، مجری بسته به نوع خدماتی که به کارفرما ارائه میدهد و توافقات اولیه و تنظیم لیست هزینه ها که به تایید کارفرما میرسد ، حق الزحمه خود را بصورت درصدی از هزینه ها در هر مقطع طبق توافق از کارفرما مطالبه می نماید.

قیمت تمام شده پروژه برای کارفرمایان :

در پروژه های دکوراسیون داخلی به جز هزینه طراحی و پیمان مدیریت شرکت کارمانی پنج عامل دیگر در هزینه های کارفرما نقش بسیار مهمی دارد که با توجه به سوالات متداول کارفرمایان و جهت ایجاد چشم اندازی درست پیشنهاد می شود قبل از شروع و انجام پروژه به مطالعه موارد ذیل بپردازید .

پنج عامل بسیار تاثیرگذار در قیمت نهایی پروژه :

۱- متراژ کار         2- متریال (مصالح)               3- میزان بودجه کارفرما        4- میزان خواسته های کارفرما           5- نوع طراحی

۱ – متراژ کار : قاعدتاً با بالا رفتن متراژ کار سطح خدمات و مقدار مصالح مصرفی افزایش یافته و قیمت نیز به نسبت افزایش می یابد یا به عکس، البته متراژ کار با مقدار زیر بنا متفاوت است . غالباً با هر مقدار زیربنای پروژه، متراژ کار جهت انجام عملیات معماری و دکوراسیون داخلی با مشاوره تیم مهندسی شرکت کارمانی و نظر کارفرما مشخص می گردد.

  • گاهی تمام متراژ زیر بنا و گاهی بخشی از آن تحت عملیات اجرایی قرار می گیرد.

۲ – متریال : که میزان قیمت مربوطه به موارد ذیل بستگی دارد.

  • نوع متریالهای مصرفی (از لحاظ کیفی) [درجه یک ، دو ] همچنین داخلی یا خارجی بودن آنها
  • مقدار متریال مصرفی (از لحاظ کمی) که به نوع طراحی دپارتمان طراحی، خواسته های کارفرما، نیازها و استانداردهای مربوطه بستگی دارد.

۳ – میزان بودجه کارفرما : که تأثیری متقابل روی سایر عوامل دارد در عین حال بر خلاف تفکر عموم مهمترین عامل به شمار نمی رود.(پول شرط لازم است اما شرط کافی نیست)

۴ – میزان خواسته های کارفرما : از یک طراحی ابتدایی و ساده مثلاً  نقاشی ، کاغذ دیواری ، تا طراحی اختصاصی تمام واحد و حتی اجزاء آن (سرویسها و غیره)، فرنیش کامل (نوع برندها) و هر خواسته ای دیگر یا حذف آن در میزان قیمت نهایی تأثیر گذار خواهد بود.

۵ – نوع طراحی : که قطعاً سادگی یا پیچیدگی ، گسترش و یا عدم گسترش طرح در فضا و ایدئولوژی حاکم بر طراحی و تفکر پشت آن یکی از تأثیر گذارترین موارد در تعیین قیمت تمام شده برای کارفرما می باشد.