نمونه گزارش‌های تصویری آنلاین روزانه پروژه‌ها به کارفرمایان

در راستای ارائه گزارش روزانه، هفتگی و ماهیانه به کارفرمایان محترم، گزارشات مربوطه به صورت جدول زمانی منظم به کارفرمایان محترم ارسال می گردد، تا به صورت آنلاین درجریان روند پروژه های خود قرار گیرند.

لازم به ذکر است گزارشات مربوطه صرفا برای کارفرمایان خارج از کشور و یا کارفرمایانی که به لحاظ بعد مسافت امکان بازدید از پروژه های خود را ندارند نبوده؛ بلکه گروه معماری کارمانی این خدمات را توسط سرپرست تیم کارگاه در پروژه های خود برای تمامی کارفرمایان ارائه و ارسال می نماید.

نمونه گزارش‌های ارسالی