نظرات مشتریان

به بخش نظرات مشتریان کارمانی خوش آمدید.

نظر کارفرمای محترم پروژه ۳۶۰ متری ابوذر غفاری  – سرکار خانم سفیدسنگی

نظر کارفرمای محترم پروژه ویلایی در دهبار طرقبه _ آقای حسین زاده

کارفرمای محترم پروژه ۶ واحدی هاشمیه

نظر کارفرمای محترم پروژه ۱۰۰۰ واحدی سید ابوریاض در عراق

نظر کارفرمای محترم پروژه آکواریوم صدف آقای دوستکام

نظر کارفرمای محترم پروژه ۶ واحدی فرهاد – آقای اکبرپور

نظر کارفرمای محترم پروژه خانم پاکدل

نظر کارفرمای محترم آقای مهدی نذیری

طراحی و اجرا – متراژ ۳۶۵ متر – سبک نئوکلاسیک

نظر کارفرمای محترم آقای امین رحیمی

طراحی و اجرا – متراژ ۱۲۰ متر – سبک نئوکلاسیک

نظر کارفرمای محترم خانم راد

متراژ ۱۲۰ متر – سبک نئوکلاسیک