لنداسکیپ

گروه معماری کارمانی با تخصص در طراحی و اجرای لنداسکیپ، خدمات گسترده‌ای را در این زمینه به کارفرمایان خود ارائه می‌نماید. این خدمات شامل طراحی فضاهای سبز با توجه به نیازها و سلیقه‌ کارفرمایان، انتخاب و برنامه‌ریزی می گردد. همچنین گروه معماری کارمانی با نظارت مستمر بر اجرای پروژه در مراحل اجرا تا زمان تحویل پروژه، کارفرما را همراهی می نماید. گروه معماری کارمانی سعی بر آن داشته تا با بهره گیری از معماری روز دنیا و به کارگیری آن در فضاهای سبز و توجه به طبیعت بی نظیر و زیبای کشورمان، به کارفرمایان خود تجربه‌ای منحصر به فرد و لذت‌بخش را ارائه نماید.

star4

طی ۳۰ سال تجربه پروسه خدمات گروه معماری کارمانی در رابطه با “طراحی و اجرای لنداسکیپ” بدین شکل ارائه می گردد:

۱- تماس مشتری با گروه معماری کارمانی، تعیین وقت قبلی برای حضور در شرکت و یا ثبت درخواست برای تعیین وقت قبلی از طریق سایت کارمانی

3تماس مشتری

۲- مراجعه مشتری به دفتر پیرو وقت قبلی و تشکیل جلسه با مدیریت و یا تیم مهندسی کارمانی جهت آشنایی بیشتر و به وجود آمدن درک متقابل فیمابین مشتری و گروه معماری کارمانی

2 1
2 2
2 3
2 4
2 5
2 6
2 7

۳- انعقاد قرارداد طراحی و نظارت بر اجرا (مدیریت پیمان)

9Y2B9744

۴- دریافت خواسته های کارفرما و شروع عملیات طراحی در دپارتمان طراحی

1 1
2a
demands 3
demands 4
2a 1
demands 6
demands 7
213213
10

۵- ارائه طراحی به کارفرما در غالب دفترچه تخصصی طراحی

number 5

۶- دریافت تائیدیه کارفرما مبنی بر شروع عملیات اجرایی

final 1 8

۷- شروع عملیات اجرایی منطبق با دفترچه طراحی

اجرایی 1
اجرایی 2

۸- تحویل پروژه به کارفرما

2 asdsadsa
Untitled 1 jpg