روف گاردن

گروه معماری کارمانی با تخصص در طراحی و اجرای روف گاردن، خدمات تخصصی خود را در این زمینه به کارفرمایان ارائه می‌نماید. این خدمات شامل طراحی مفهومی و دقیق روف گاردن با در نظر گرفتن فضای موجود و استفاده بهینه از این فضاها انجام می گیرد. همچنین انتخاب و نصب تجهیزات هوشمند، مواد ساختمانی مناسب و استاندارد، سیستم‌های آبیاری قطره ای قابل کنترل و هوشمند بخش دیگری از خدمات فوق می باشند. پس از اتمام مرحله طراحی، اجرای دقیق طرح‌های فاز یک و دو همچنین نظارت مستمر بر فرآیند ساخت انجام می گردد. با ایجاد فضایی زیبا در بخش های مشاعات ساختمان از جمله روف گاردن، لذت زندگی در محیطی زیبا و دلنشین را به خود و دیگران هدیه دهید.

star4

طی ۳۰ سال تجربه پروسه خدمات گروه معماری کارمانی در رابطه با “طراحی و اجرای روف گاردن” بدین شکل ارائه می گردد:

۱- تماس مشتری با گروه معماری کارمانی، تعیین وقت قبلی برای حضور در شرکت و یا ثبت درخواست برای تعیین وقت قبلی از طریق سایت کارمانی

2تماس مشتری

۲- مراجعه مشتری به دفتر پیرو وقت قبلی و تشکیل جلسه با مدیریت و یا تیم مهندسی کارمانی جهت آشنایی بیشتر و به وجود آمدن درک متقابل فیمابین مشتری و گروه معماری کارمانی

2 1
2 2
2 3
2 4
2 5
2 6
2 7

۳- انعقاد قرارداد طراحی و نظارت بر اجرا (مدیریت پیمان)

9Y2B9744

۴- دریافت خواسته های کارفرما و شروع عملیات طراحی در دپارتمان طراحی

1 1
2a
demands 3
demands 4
2a 1
demands 6
demands 7
213213
10

۵- ارائه طراحی به کارفرما در غالب دفترچه تخصصی طراحی

number 5

۶- دریافت تائیدیه کارفرما مبنی بر شروع عملیات اجرایی

final 1 8

۷- شروع عملیات اجرایی منطبق با دفترچه طراحی

اجرایی 1
اجرایی 2

۸- تحویل پروژه به کارفرما

2 asdsadsa
Untitled 1 jpg